Ingvar Bengtsson

Ingvar har mer än 20 års erfarenhet i sångundervisning både i USA och Europa.

Många välkända artister men även sångare i alla olika nivåer har Ingvar med stor entusiasm hjälp hitta sina röster och sin inre kraft.


Intresse för välbefinnande och harmoni har alltid legat i blickfånget och det är där Ingvar menar att du har din största tillgång vare sig det gäller teknik eller framtoningen på en scen.

Att försvinna in i sången och lägga bort rädslan är nyckeln. Alla har olika väg dit.


Ingvars första sångpedagogsjobb var på Musicians Institue i Hollywood, där han först studerade. Sen är utbildnings och erfarenhtslistan lång. B.l.a. var Ingvar den förste från Scandinavien som blev certifierad av Seth Riggs som speechlevel singing instruktör. Han har undervisat i Tuscany project i Italien, föreläst för  pedagoger på CVI i köpenhamn. Har lett workshops tillsammansmed Tony Harnell (från T.N.T) vilken han även blivit undervisad av.


Yoga, Qigong, andningstekniker, massage-tekniker och Nlp är andra metoder Ingvar använder för att få dig till att sjunga hämningslöst. Då alla är olika så använder Ingvar ingen speciell metod utan använder alla sina redskap, erfarenheter och intuition. Det är det som gör lektionerna effektiva och roliga. Att sjunga fritt innebär att du måste bli fri från allt som hämmar dig, denna friheten ger dig ett stort steg även i din personliga utveckling, vilket är ett av målen.