Ditt undermedvetna


Det undermedvetna är det som sitter i kroppen, det vi inte tänker på utan bara gör.

Vissa sjunger undermedvetet bra medan andra blir totalt negativt drabbade.

Vi kan med andra ord säga att det undermedvetna är tidigare inlärda mönster som går på automatik.


Har vi negativa mönster som hämmar rösten och sången så är det dags att göra om dem.  Ingvars jobb är  att upptäcka dina  mönster, behålla dem positiva och byta ut dem negativa.  Det är när vi lyckas  byta de negativa mot postiva din fria röst kommer fram.


Vi får alltså medvetande göra det undermedvetna och bryta vanan för att i nästa steg ersätta det med nya  och bättre vanor.


Att börja upptäcka dina positiva och negativa mönster är en otroligt spännande resa. Det är lite som att göra om sig själv, skillnaden är att du väljer vad du vill vad din nya personlighet ska bestå av.


När du får kontrollen av detta kommer din Personliga Styrka fram,. Det är du som är chauffören som bestämmer vart du ska köra, hur du ska köra och inte passageraren som bara åker med.